ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια ΣΥΡΙΓΓΩΝ (CPV 33141310-6) (KAE 1311)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια ΣΥΡΙΓΓΩΝ (CPV 33141310-6) (KAE 1311)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Ταχ. Δ/νση: Γαϊτάνι Ζακύνθου Τ.Κ. 291 00
Πληροφορίες: ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΗΛ.: 2695360646
E-mail: pilarinouk.gnz@gmail.com

 

ΠΚΠ Συριγγών (6ΛΕΟ4690ΒΞ-ΞΚΩ)(22PROC010923364)