ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Υπηρεσία υποστήριξης επικοινωνιακής προβολής του Επιμελητηρίου Ημαθίας στα social media, ανανέωσης-ενημέρωσης ιστοσελίδας και αποστολής ηλεκτρονικής ενημέρωσης, για ένα έτος».

Ε46-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την επικοινωνιακή προβολή στα social mediacopy signed 24PROC014642942