Προτάσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφών στις αγροτικές καλλιέργειες των περιοχών Ημαθίας και Πέλλας

Προτάσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφών στις αγροτικές καλλιέργειες των περιοχών Ημαθίας και Πέλλας

 Την 9η και 10η Απριλίου του τρέχοντος έτους στις περιοχές της Ημαθίας και της Πέλλας σημειώθηκαν ακραία καιρικά φαινόμενα συνοδευόμενα απο μεγάλη πτώση θερμοκρασίας και παγετό, με αποτέλεσμα την πρωτοφανή καταστροφή των αγροτικών καλλιεργιών, κυρίως στην παραγωγή των πυρηνόκαρπων, η οποία σύμφωνα με εκτιμήσεις των αρμόδιων οργάνων και του κρατικού ελεγκτικού μηχανισμού στις περισσότερες περιπτώσεις αγγίζει το 100%, πλήττοντας καίρια το ήδη συρρικνωμένο εισόδημα των αγροτών, ταυτόχρονα όμως οδηγεί σε ανυπέρβλητη οικονομική καταστροφή παραγωγικούς και μη κλάδους που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με την αγροτική παραγωγή ως πρώτη ύλη(νωπή ή μεταποιημένη), όπως αυτοί της ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΊΑΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΞΑΓΩΓΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ.

Πρόκειται για τομείς που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της τοπικής μας οικονομίας, με ιδιαίτερη συμμετοχή στο Εθνικό προιόν λόγω του μεγάλου εξαγωγικού χαρακτήρα τους και η δυσμενέστατη εξέλιξη σε σχέση με την παραγωγική διαδικασία υπονομεύει άμεσα το ίδιο τους το μέλλον ενώ παράλληλα προκαλεί τεράστια ζημιά στην τοπική οικονομίας και την τοπική αγορά.

Η προκληθείσα βλάβη, ξεφεύγει πλέον από το χωράφι και παίρνει ευρύτερες διαστάσεις με έντονη διαστρωμάτωση στην οικονομική και παραγωγική ζωή του τόπου μας.

Μοναδική λύση για την Ημαθία και την Πέλλα θα αποτελέσουν οι εντός των επόμενων ημερών ενέργειες σας, ώστε να κηρυχθούν σε κατάσταση ειδικής ανάγκης που χρίζει άμεσης και έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από μέρους της Πολιτείας.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο με το αποτέλεσμα της καταστροφής και τις προτάσεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί ρεαλιστικά και αποτελεσματικά η κατάσταση σε σχέση με το καταστροφικό παρόν αλλά και για ένα βιώσιμο μέλλον στην οικονομία της Ημαθίας και της Πέλλας.