ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΕ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

Πρόταση ΚΕΕ για την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμούμε πρόγραμμα επιδότησης διακοπών Ελλήνων πολιτών.

 

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.