Προϋπολογισμός ΕΕ 2024: Ενδιάμεση αναθεώρηση για τις προκλήσεις του επόμενου έτους

– Η θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2024 εγκρίθηκε εν αναμονή των διαπραγματεύσεων με τα κράτη μέλη
– Η στάση των ευρωβουλευτών ευθυγραμμίζεται με την προτεινόμενη ενδιάμεση αναθεώρηση του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ
– Αποκατάσταση της απαραίτητης χρηματοδότησης για βασικά προγράμματα που περικόπτονται από τις κυβερνήσεις της ΕΕ ζητά το ΕΚ
– Σημαντικές αυξήσεις για την έρευνα, το Erasmus+, τη δράση για το κλίμα, τις υποδομές μεταφορών, τη γειτονία της ΕΕ και την ανθρωπιστική βοήθεια

Χρειάζεται ενίσχυση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2024 για τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, τις ΜμΕ, τους νέους, την έρευνα και την στρατηγική αυτονομία της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει ότι το νέο γεωπολιτικό και οικονομικό πλαίσιο, σε συνδυασμό με την επιδείνωση της κρίσης του κλίματος και της βιοποικιλότητας, έχει οδηγήσει σε νέες ανάγκες πολιτικής. Υπενθυμίζουν τα περιορισμένα περιθώρια της τρέχουσας δημοσιονομικής δομής της ΕΕ και ευθυγραμμίζουν τη θέση τους για τον προϋπολογισμό του 2024 με τη στάση τους όσον αφορά την προτεινόμενη ενδιάμεση αναθεώρηση του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ (ΠΔΠ, πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο), σύμφωνα με την οποία το Κοινοβούλιο αναμένει να προστεθούν στον προϋπολογισμό της ΕΕ έως 75,8 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2024-2027.

Με βάση αυτή την πρόβλεψη για ενίσχυση, οι ευρωβουλευτές ενισχύουν τις πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ το 2024, αλλά και την ανθρωπιστική βοήθεια, τη μετανάστευση και την εξωτερική βοήθεια. Το Κοινοβούλιο δηλώνει ότι ο αναθεωρημένος κανονισμός για το ΠΔΠ πρέπει να παρέχει το πλαίσιο για τον προϋπολογισμό του 2024. Τα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει σε μια κοινή θέση σχετικά με την αναθεώρηση.

Ενίσχυση βασικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αποκατάσταση της χρηματοδότησης που περικόπτεται από τις κυβερνήσεις

Το Κοινοβούλιο αντιτίθεται στις περικοπές στις οποίες προέβη το Συμβούλιο στη διαπραγματευτική του θέση (772 εκατ. ευρώ και επιδιώκει να επανέλθουν τα σχετικά ποσά στο επίπεδο του αρχικού σχεδίου προϋπολογισμού που πρότεινε η Επιτροπή. Αυξάνει επίσης στο σχέδιό του τη χρηματοδότηση για προγράμματα και πολιτικές, τις οποίες οι ευρωβουλευτές θεωρούν ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών του πολέμου στην Ουκρανία και των υψηλών τιμών ενέργειας. Έτσι θα ενισχυθεί περαιτέρω η ανάκαμψη μετά την πανδημία και η πράσινη μετάβαση, και θα στηριχθούν οι νέοι μέσω του Erasmus+, ώστε να ληφθεί υπόψη ο υψηλότερος πληθωρισμός και το υψηλότερο κόστος διαβίωσης και να καταστεί το πρόγραμμα προσβάσιμο σε όλους.

Σχετικό ψήφισμα, το οποίο εγκρίθηκε με 424 ψήφους υπέρ, 101 ψήφους υπέρ και 102 αποχές, συνοψίζει τη θέση του Κοινοβουλίου.

 

Συνέντευξη Τύπου

Θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου σχετικά με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberta Metsola και τους συνεισηγητές Siegfried Mureșan (ΕΛΚ, Ρουμανία) και Nils Ušakovs (Σοσιαλιστές, Λετονία) θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου στις 13:30 (τοπική ώρα) στην αίθουσα συνεντεύξεων Τύπου του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά ή μαγνητοσκοπημένη στο Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ.

 

Δηλώσεις

Ο Siegfried Mureșan (ΕΛΚ, Ρουμανία), γενικός εισηγητής για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2024 (τμήμα III — Επιτροπή), δήλωσε: «Σήμερα, το Κοινοβούλιο ενέκρινε μια ισχυρή θέση σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2024, με ευρεία στήριξη από όλες τις φιλοευρωπαϊκές ομάδες. Το ενιαίο μας μέτωπο δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας και των υποτροφιών Erasmus+, στην αύξηση των κονδυλίων για την Ανατολική Γειτονία και στην αντιμετώπιση της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, αλλά και στην ενίσχυση παραδοσιακών τομέων όπως η γεωργία, ιδίως για τους νέους γεωργούς. Η θέση αυτή βασίζεται στη θέση μας σχετικά με την αναθεώρηση του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ. Είμαστε τώρα έτοιμοι να διαπραγματευτούμε έναν προϋπολογισμό για το 2024 στο πλαίσιο αυτό.»

Ο Nils Ušakovs (Σοσιαλιστές, Λετονία), εισηγητής για τα άλλα τμήματα, είπε: «Το Κοινοβούλιο υπογραμμίζει την ανάγκη να διαθέτουν όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ επαρκείς πόρους για την εκπλήρωση των νομικών και συμβατικών τους δεσμεύσεων και την εκπλήρωση των εντολών τους. Αναγνωρίζοντας την αυτοσυγκράτηση που έχει επιδειχθεί για τον προϋπολογισμό του 2024, οι ευρωβουλευτές θα διασφαλίσουν ότι τα θεσμικά όργανα θα είναι σε θέση να λειτουργούν αποτελεσματικά.»

 

Επόμενα βήματα

Η ψηφοφορία στην ολομέλεια ξεκινά τρεις εβδομάδες συνομιλιών «συνδιαλλαγής» με το Συμβούλιο, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων εγκαίρως για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, η οποία θα ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο και θα υπογραφεί από την πρόεδρό του πριν από το τέλος του 2023.

 

Σχετικές πληροφορίες

Πάνω από το 90% του προϋπολογισμού της ΕΕ χρηματοδοτεί δραστηριότητες επιτόπου σε χώρες της ΕΕ και πέραν αυτής. Απευθύνεται σε πολίτες, περιφέρειες, πόλεις, αγρότες, ερευνητές, φοιτητές, ΜΚΟ και επιχειρήσεις. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι μοναδικός στο είδος του: σε αντίθεση με τους εθνικούς προϋπολογισμούς, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών και τη χρηματοδότηση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι πρωτίστως επενδυτικός προϋπολογισμός.