Πρόγραμμα “Τουρισμός για όλους”: Έχετε επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες διαμονής;

Tο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2024» έχει ως σκοπό την ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού, μέσω της επιδότησης σε δικαιούχους υπηρεσιών διαμονής για την πραγματοποίηση διακοπών εντός της ελληνικής επικράτειας.

Κατόπιν κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε αναδείχθηκαν περισσότεροι από 107 χιλ. δικαιούχοι, οι οποίοι έχουν ήδη παραλάβει ψηφιακές χρεωστικές κάρτες ύψους € 200 ή € 300 ή € 400 εκάστη, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάχθηκαν. Το ποσό μπορεί να αναλωθεί εφάπαξ ή τμηματικά έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, αποκλειστικά για υπηρεσίες διαμονής σε καταλύματα που φέρουν σχετικούς με την παροχή υπηρεσιών διαμονής Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου.

Αναλυτικά – ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2024