Πρόσκλησης Κατάθεσης Προσφοράς για την προμήθεια ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Πρόσκλησης Κατάθεσης Προσφοράς για την προμήθεια ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 33141620-2, «Ιατρικοί εξοπλισμοί») (KAE 9349)

στα πλαίσια του προγράμματος COOFHEA2 για την κάλυψη αναγκών  του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του κορονοϊού και τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας . Προϋπ. δαπάνης  10.100,00  € συμπερ. ΦΠΑ 24% , με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.