Πρόσκληση για διαγωνισμό Συμφωνίας Πλαίσιο για Φωτοαντιγραφικό Χαρτί

Πρόσκληση για διαγωνισμό Συμφωνίας Πλαίσιο για Φωτοαντιγραφικό Χαρτί

 

Σας αποστέλλουμε συνημμένα έγγραφο σχετικά με τον δημοσιευμένο  διαγωνισμό για την προμήθεια Φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4  συνολικής εκτιμώμενης αξίας 2.149.845,00 €

 

Υπουργείο Ανάπτυξης

Γραφείο Γενικού Διευθυντή Δημοσίων Συμβάσεων

κα. Εύη Λειβαδά

Τηλ : 2103893321

 

Γ.Πρ. 2022 – 86287 – Έγγραφο – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ