Πρόσκληση για Εγγραφή στο Newsletter του www.agora.mfa.gr

Με το παρόν μήνυμα σας καλούμε να εγγραφείτε στο Newsletter του ιστοτόπου www.agora.mfa.gr . Στο Newsletter μπορείτε να λαμβάνετε προσωποποιημένη πληροφόρηση για τις συνθήκες ανταγωνισμού και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε 50 διεθνείς αγορές, καθώς και πληροφόρηση σχετικά με συλλογικές δράσεις προώθησης και προβολής ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Από τη Β1 Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού