Πρόσκληση για υποβολή προσφορών ανάληψης παροχής συμβουλών και επίβλεψης του έργου επέκτασης και βελτίωσης των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης στο Περού.

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών ανάληψης παροχής συμβουλών και επίβλεψης του έργου επέκτασης και βελτίωσης των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης στο Περού.

 

Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι, το Γραφείο ΟΗΕ για την υποστήριξη προγραμμάτων (UNOPS), δρώντας για λογαριασμό της περουβιανής εταιρίας Υδάτων (SEDAPAL), απέστειλε στην Πρεσβεία Λίμας επιστολή με θέμα την υποβολή προσφορών για την ανάληψη της παροχής συμβουλών και επίβλεψης του έργου: «Επέκταση και βελτίωση των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης για την περιοχή Los Chancas-La Escalada των Δήμων Santa Anita και El Agustino», στη Λίμα, προκειμένου να ενημερωθούν οι εταιρίες που τυχόν ενδιαφέρονται να αναλάβουν τα εν λόγω έργα.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δύνανται να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες από την επίσημη ιστοσελίδα του UNOPS: https://www.ungm.org/Public/Notice/147451, από την οποία προκύπτει ότι η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 3η Δεκεμβρίου τρ.έ., ώρα 15:00 Περού.

 

Σχετικά Αρχεία: