Πρόσκληση δημόσιας διαβούλευσης τεχν. προδιαγραφών ακτινοσκοπικού μηχανήματος

Πρόσκληση δημόσιας διαβούλευσης τεχν. προδιαγραφών ακτινοσκοπικού μηχανήματος