Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΤΟΝΕΡ για τους εκτυπωτές του Επιμελητηρίου Ημαθίας με τη διαδικασία του άρθρο 117α του Ν.4412/2016

Το Επιμελητήριο Ημαθίας προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τόνερ για τους εκτυπωτές
του Επιμελητηρίου με τη διαδικασία του άρθρου 117Α του Ν.4412/2016 και σας καλεί να αποστείλετε την οικονομική σας προσφορά.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.