Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υπηρεσία courier για ένα έτος, για την κάλυψη των αναγκών του Επιμελητηρίου Ημαθίας

Το Επιμελητήριο Ημαθίας, προβαίνει σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υπηρεσία courier για ένα έτος, για την κάλυψη των αναγκών του. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ