Πρόσκληση Εκδήλωσης Τροφίμων Ειδών Αρτοποιϊας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Τροφίμων Ειδών Αρτοποιϊας

Γ.Ν. Ζακύνθου ” Άγιος Διονύσιος”

Τμήμα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών)

Πληροφορίες: Παπαδάτου Τερέζα

Τηλ: 2695360607

Fax: 2695360648

 

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚ.ΠΡΟΣΚ.ΕΚΔΗΛ.ΕΝΔ.ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΙΟΙΟΥ