Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την Αποκατάσταση Βλάβης του Ακτινολογικού Μηχανήματος Merate ΜΤΟ-e, του φορέα ΠΦΥ ΚΥ Άργους Ορεστικού

Το Τμήμα Βιοιατρικής Τεχνολογίας, της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας, της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας προχωρεί στην ανάθεση για την Αποκατάσταση Βλάβης του Ακτινολογικού Μηχανήματος Merate ΜΤΟ-e, του φορέα ΠΦΥ ΚΥ  Άργους Ορεστικού. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ