Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την Αποκατάσταση Βλάβης του Ακτινολογικού Μηχανήματος Philips-Medio M65 CP-H, του Φορέα ΠΦΥ ΚΥ Βεροίας

Το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας, της 3ης Υγειονομικής Υπηρεσίας, προκηρύσσει Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την Αποκατάσταση βλάβης του Ακτινολογικού Μηχανήματος Philips-Medio M65 CP-H, του Φορέα ΠΦΥ ΚΥ Βεροίας, Αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ