Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη αναγκών των μονάδων ν των Φρουρών Πολυκάστρου, Έδεσσας και Γιαννιτσών

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος-Υποβολής Προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016,
για την «Προμήθεια παγωτών, για κάλυψη αναγκών (ΚΨΜ και συσσίτιο) των Μονάδων-ανεξ. Υπομονάδων των Φρουρών Πολυκάστρου, Έδεσσας και Γιαννιτσών»

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.