Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για την εκτέλεση των έργων απολύμανση των δικτύων της Μ.Τ.Ν. και προμήθεια ανταλλακτικών για την απολύμανση των δικτύων της Μ.Τ.Ν

Το Οικονομικό Τμήμα, της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» σας προσκαλεί για κατάθεση προσφοράς για την εκτέλεση των έργων:
α) Απολύμανση των δικτύων της Μ.Τ.Ν. {δύο (2) επισκέψεις το έτος, μία (1) ανά εξάμηνο} και β) την προμήθεια ανταλλακτικών για την Απολύμανση των δικτύων της Μ.Τ.Ν.

Διαβάστε περισσότερα εδώ