Πρόσκληση σε Ενημερωτική Εκδήλωση για τις Δράσεις Αγροδιατροφής του ΤΑΑ

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Έργων Ταμείου Ανάκαμψης της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων σας προσκαλεί σε μια Ενημερωτική Ημερίδα με τίτλο “6 Δράσεις Ανθεκτικότητας με τον Πρωτογενή Τομέα στο Επίκεντρο”.

 

Πρόσκληση ΥΔΕΤΑ ενημερωτική Ημερίδα