Πρόσκληση υποβολής προσφοράςγια την επισκευή του στεφανιογράφου του 424 ΓΣΝΕ

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «Επισκευή του στεφανιογράφου ARTIS ZEE FLOOR του Αιμοδυναμικού
Τμήματος».

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.