Πρόσκληση υποβολής προσφοράς, Ακτινολογικό Τμήμα, του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως ανακοινώνει την ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς υπ’αριθμ. 37/2023, στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «Σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης τριών (3) μηχανημάτων DRYVIEW 6800 του Ακτινολογικού Τμήματος» .

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ,