Πρόσκληση υποβολής προσφοράς «Αμοιβή για παροχή υπηρεσιών για ανάγκες πλυντηρίων – σιδερωτηρίων»

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως ανακοινώνει την Υπ’αριθμών 33/2023 πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «Αμοιβή για παροχή υπηρεσιών για ανάγκες πλυντηρίων – σιδερωτηρίων».

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.