Πρόσκληση υποβολής προσφοράς από το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «Προμήθεια Ρετζεκτοσκοπίου Διουρηθρικής Προστατεκτομής».

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.