Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια τριών φορητών ηλεκτροκαρδιογράφων για την καρδιολογική κλινική του 424 ΓΣΝΕ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «προμήθεια τριών (3) φορητών ηλεκτροκαρδιογράφων για την καρδιολογική κλινική του 424 ΓΣΝΕ.» Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.