Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την “Προμήθεια Άκαμπτου Κυστεοσκοπίου”

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως ανακοινώνει την: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «Προμήθεια Άκαμπτου Κυστεοσκοπίου».

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.