Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Επισκευή ενός βιντεογαστροσκοπίου του τμήματος Ενδοσκοπήσεων»

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αεροπορίας απευθύνει Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης για την «Επισκευή ενός βιντεογαστροσκοπίου του τμήματος Ενδοσκοπήσεων». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ