Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Προμήθεια Υλικού Αιμοδοσίας» του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαίδευσης, σας προσκαλεί να υποβάλλετε προσφορά στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «Προμήθεια Υλικού Αιμοδοσίας» . Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ