Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη σύναψη σύμβασης συντήρησης μηχανημάτων αιμοκάθαρσης

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως ανακοινώνει την υπ. αριθμ. 38/2023 πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «Σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης δέκα (10) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού».

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.