Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων (Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών ιατρικής χρήσης)»

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την

«προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων (Εξοπλισμός ηλεκτρονικών

υπολογιστών ιατρικής χρήσης)»

 

 

Σχετικά Αρχεία: