Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016, για την «Παροχή υπηρεσιών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων – Βιοχημικού και Μικροβιολογικού Εργαστηρίου»

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς

στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016, για την

«Παροχή υπηρεσιών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων – Βιοχημικού και

Μικροβιολογικού Εργαστηρίου»

 

Λεπομέρειες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο