ΡΟΥΜΑΝΙΑ: Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων για την Ρουμανία μηνός Οκτωβρίου 2019

ΡΟΥΜΑΝΙΑ: Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων για την Ρουμανία μηνός Οκτωβρίου 2019

Παρακαλούμε ανοίξτε συνημμένα αρχεία.

 

Το Δελτίο Οκτωβρίου είναι αναρτημένο στη διαδικτυακή πύλη Agora

 

 

 

 

 

EMBASSY OF GREECE IN BUCHAREST
OFFICE FOR ECONOMIC AND COMMERCIAL AFFAIRS

Bd. Pache Protopopescu nr 1-3,  Bucharest
Tel: 0040-21-2100748, 2115724
Fax: 0040-21-2119893
E-mail: ecocom-bucharest@mfa.gr