Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (στ) σχετικό, η 98 ΑΔΤΕ θα προβεί στη διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, που θα αφορά στην προμήθεια: «Νωπών Κρεάτων και Πουλερικών για τις ανάγκες των Μονάδων ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ της Νήσου Λέσβου»

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (στ) σχετικό, η 98 ΑΔΤΕ θα προβεί στη διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, που θα αφορά στην προμήθεια: «Νωπών Κρεάτων και Πουλερικών για τις ανάγκες των Μονάδων ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ της Νήσου Λέσβου»

Λεπτομέρειες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο έγγραφο