ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΝΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100.000 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΝΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100.000 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, μπορούν να συμπληρώνουν τα σχετικά έντυπα αναγγελίας πρόσληψης και υπεύθυνης δήλωσης που έχουν ανέβει στον ιστότοπο της ΕΡΓΑΝΗ και να προσλαμβάνουν νέο προσωπικό απολαμβάνοντας τα ειδικά οφέλη του νέου προγράμματος με κυριότερο την επιδότηση όλων των ασφαλιστικών εισφορών σε κάθε νέα πρόσληψη για 6 μήνες, συμπεριλαμβανομένων και των αναλογουσών εισφορών για τα δώρα και το επίδομα άδειας.

Το νέο πρόγραμμα προσφέρει ειδική μέριμνα για τους μακροχρόνια ανέργους καθώς για κάθε νέα πρόσληψη εγγεγραμμένου στα μητρώα του ΟΑΕΔ για πάνω από 12 μήνες, το κράτος θα επιδοτεί επιπλέον την νέα πρόσληψη με ποσό 200 ευρώ στον ονομαστικό του μισθό.