Συμμετοχή με την ΠΚΜ στην ψηφιακή έκθεση τροφίμων και ποτών για το Ηνωμένο Βασίλειο BITES OF GREECE 2021

“Ενημέρωση Επιμελητηρίων για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην ψηφιακή δράση Τροφίμων & Ποτών για το Ηνωμένο Βασίλειο «BITES OF GREECE», 31 Μαΐου – 31 Iουλίου 2021”

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), στο πλαίσιο του προγραμματισμού των δράσεων προβολής των αγροτικών της προϊόντων και της αναγκαιότητας προσαρμογής όλων μας στις απαιτήσεις της νέας εποχής, έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη συμμετοχή στην ψηφιακή δράση Τροφίμων & Ποτών για το Ηνωμένο Βασίλειο «BITES OF GREECE», την περίοδο 31 Μαΐου – 31 Iουλίου 2021.

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.