ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΚΜ ΣΤΗΝ MDF EXPO 2022 -MEAT & GRILL DAYS 2022- DAIRY EXPO 2022 – FROZEN FOOD 2022

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΚΜ ΣΤΗΝ MDF EXPO 2022 -MEAT & GRILL DAYS 2022- DAIRY EXPO 2022 – FROZEN FOOD 2022

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ MEAT AND GRILL DAYS 2022

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-MEAT & GRILL DAYS 2022

Με εκτίμηση,

Χαρίκλεια Τσιαμπαλή

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας Π.Κ.Μ.

Τμήμα Προβολής Αγροτικών Προϊόντων

26ης Οκτωβρίου 64, 54627 Θεσσαλονίκη

τηλ.: 2313330391

c.tsiampali@pkm.gov.gr, dao@pkm.gov.gr