ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Κ.Μ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ FRUIT ATTRACTION 2022

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Κ.Μ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ FRUIT ATTRACTION 2022

Ελευθεριάδου Μαρία | Γεωπόνος MSc, MA
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Τμήμα Προβολής Αγροτικών Προϊόντων
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας
26ης Οκτωβρίου 64, 54627 Θεσσαλονίκη
2313330052 | m.eleftheriadou@pkm.gov.gr

 

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ FRUIT ATTRACTION 2022 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ FRUIT ATTRACTION 2022