Συνημμένα πρωτοκόλλου 24209/2022/Κύριο Πρωτόκολλο

Συνημμένα πρωτοκόλλου 24209/2022/Κύριο Πρωτόκολλο

Υπουργείο Υποδομών και ΜΕταφορών

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

ΓΣ Διοικητικής Υποστήριξης

Παλαιός Πύργος

Πρώην Ανατολικού Λιμένα 16677 Ελληνικό

d11e@hcaa.gr

 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΔΑ-exactCopy-signed