Συντήρηση Μηχανημάτων ΜΧ (Προμήθεια Ανταλλακτικών για τους Προωθητές Γαιών Μονάδων-Αν. Υπομονάδων ΜΧ της ΑΣΔΥΣ

Το Τμήμα 7, της Διεύθυνσης Προμηθειών, του Γ’ Κλάδου της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ» ανακοινώνει την προκήρυξη, Υπ Αριθ: 34/24 Διαγωνισμού, για την «Συντήρηση Μηχανημάτων ΜΧ (Προμήθεια Ανταλλακτικών για τους Προωθητές Γαιών Μονάδων-Αν. Υπομονάδων ΜΧ)». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ