Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη Σκάφους Αρμάτων LEO2 της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ»

Το Τμήμα 7, της Διεύθυνσης Προμηθειών, του Γ’ Κλάδου, της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ» προκηρύσσει διαγωνισμό σύναψης Συμφωνίας – Πλαίσιο (Σ-Π) διάρκειας 3 ετών, για το
πρόγραμμα «Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη Σκάφους Αρμάτων LEO2». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ