Σύμβασης για τη συντήρηση είκοσι επτά (27) ανελκυστήρων και δύο (2) κυλιόμενων κλιμάκων του 424 ΓΣΝΕ

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης για τη συντήρηση είκοσι επτά (27) ανελκυστήρων και δύο (2) κυλιόμενων κλιμάκων του 424 ΓΣΝΕ. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ