Σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας, για την Αποκλειστική εξυπηρέτηση γραμμών του Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

Το Τμήμα Γ’ (Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Θαλασσίων Συγκοινωνιών) της Διεύθυνσης Θαλάσσιων Συγκοινωνιών, του Κλάδου Β’ (Ναυτιλίας) της Ελληνικής Ακτοφυλακής του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας & Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής προσκαλεί για σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, για την αποκλειστική εξυπηρέτηση γραμμών του Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών’. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ