Τα μέτρα της κυβέρνησης για αγρότες και επιχειρήσεις παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση του Επιμελητηρίου και της ΕΘΕΑΣ

 

Τα μέτρα της κυβέρνησης για αγρότες και επιχειρήσεις παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση του Επιμελητηρίου και της ΕΘΕΑΣ

 

 

Το πακέτο μέτρων της κυβέρνησης για τους παγετούς του 2021 και τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα που επλήγησαν από τον COVID-19, παρουσίασε στη Βέροια το Σάββατο 4 Ιουνίου 2022 ο Υφυπουργός Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας κ. Βεσυρόπουλος Απόστολος σε εκδήλωση που διοργάνωσαν από κοινού το Επιμελητήριο Ημαθίας και η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών. Μαζί με τον κ.Βεσυρόπουλο, στο πάνελ της εκδήλωσης ήταν ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Ημαθίας κ.Αποστολίδης Στέφανος και ο αντιπρόεδρος της ΕΘΕΑΣ κ.Γιαννακάκης Χρήστος.

 

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Βεσυρόπουλος ανέφερε τα εξής:

 

Για τη φορολογία του αγροτικού εισοδήματος

Πρόκειται για τον νόμο 4935/2022 με τον οποίο θεσπίσαμε γενναία φορολογικά κίνητρα για την ανάπτυξη συνεργασιών στον αγροτικό τομέα. Συγκεκριμένα, χορηγούμε για πρώτη φορά απαλλαγή από την καταβολή του φόρου εισοδήματος κατά 50% των φορολογητέων κερδών από την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το συγκεκριμένο κίνητρο έχει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογής. Αφορά:

– κατά κύριο επάγγελμα αγρότες,

– μέλη συλλογικών αγροτικών σχημάτων, δηλαδή συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών,

– αγρότες με σύμβαση συμβολαιακής γεωργίας.

 

Μοναδική προϋπόθεση είναι η διάθεση στον συνεταιρισμό ή στο πλαίσιο έγγραφων συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας ποσοτήτων ίσων με το 75% των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής του αγρότη. Επισημαίνεται ότι το φορολογικό αυτό κίνητρο αφορά τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, είτε αυτοί δραστηριοποιούνται μεμονωμένα εφόσον συνάπτουν έγγραφη σύμβαση συμβολαιακής γεωργίας είτε είναι μέλη συλλογικών αγροτικών σχημάτων. Το γενναίο αυτό φορολογικό κίνητρο της μείωσης του φόρου κατά 50% έχει ήδη τεθεί σε ισχύ από το τρέχον φορολογικό έτος και θα ισχύει και για τα επόμενα.

 

 

Για το κίνητρο απαλλαγής φόρου κατά 30%

Αναφέρομαι στο κίνητρο της απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος κατά ποσοστό 30% των φορολογητέων κερδών σε παραγωγούς, εφόσον εισφέρουν σε επιχείρηση αγοραστή το 40% των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής τους στο πλαίσιο συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας, με την έννοια που αναφέρθηκε προηγούμενα. Πρόκειται για ένα κίνητρο που δεν απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες αγρότες, αλλά σε κάθε παραγωγό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Η συνολική ωφέλεια από τη μείωση του φόρου κατά 30% μπορεί να φτάσει τις 125.000 ευρώ σε περίοδο εννέα φορολογικών ετών.

 

Για τους παγετούς του 2021

Πριν από 4 μέρες υπέγραψα την κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2760) για την καταβολή των αποζημιώσεων για όσους επλήγησαν από τον παγετό της άνοιξης του 2021, που έπληξε τις δενδρώδεις καλλιέργειες και είχε βαρύ κόστος για τον αγροτικό κόσμο, τους συνεταιρισμούς και τις επιχειρήσεις στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Πέλλας, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας και Λάρισας.

 

Από τη Δευτέρα 6 Ιουνίου και μέχρι τις 15 του μήνα, όλοι όσοι επλήγησαν, δηλαδή συνεταιρισμοί και επιχειρήσεις στις συγκεκριμένες Περιφερειακές Ενότητες, θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την χορήγηση αποζημίωσης, η οποία εννοείται ότι θα είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη.

 

Άλλα μέτρα της κυβέρνησης για τον παραγωγικό τομέα

1) Θέσπιση, από την 1η Ιανουαρίου 2022 μηδενικού συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται στη γεωργία. Ο μηδενικός αυτός συντελεστής θα χορηγηθεί με τη μορφή επιστροφής του ποσού του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Το ύψος της επιστροφής θα οριοθετείται από τον αριθμό των στρεμμάτων και το είδος καλλιέργειας όπως δηλώνεται στο ΟΣΔΕ, σε συνδυασμό με τα τιμολόγια αγοράς πετρελαίου κίνησης, όπως θα δηλωθούν από το δίκτυο εμπορίας καυσίμων στη φορολογική αρχή (Mydata).

 

2) Στην εισαγωγή νέας φορολογικής κλίμακας για τα φυσικά πρόσωπα και τους αγρότες, η οποία τέθηκε για πρώτη φορά σε εφαρμογή το 2021 με συντελεστές που ξεκινούν από το 9% για τα πρώτα 10.000,00 €.

 

3) Στην επαναφορά στο 55% από το 100% της προκαταβολής φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, για τα φυσικά πρόσωπα, σε μόνιμη βάση από το φορολογικό έτος 2020. Ωφελούμενοι είναι φυσικά και οι αγρότες.

 

4) Στην επέκταση της απαλλαγής από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και για το 2022, με ωφελούμενους και τους αγρότες.

 

5) Στην απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες κανονικού καθεστώτος.

 

6) Στην θέσπιση αφορολόγητου για όλες τις έκτακτες ενισχύσεις καθώς και τις επιστρεπτέες προκαταβολές που δόθηκαν στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας.

 

7) Στη μείωση και μάλιστα σε μόνιμη βάση, του ΦΠΑ για τις ζωοτροφές και τα λιπάσματα από το 13% στο 6%.

 

8) Στη χορήγηση ενίσχυσης ίσης με το 2% επί του τζίρου για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, λόγω του αυξημένου κόστους των ζωοτροφών στο πλαίσιο της ενεργειακής κρίσης.