‘Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας’ και του Υποέργου 2 με τίτλο Ανάπτυξη και Προώθηση Περιφερειακού Προτύπου Ποιότητας

Αξιότιμοι Κύριοι/ες,

στο πλαίσιο της πράξης ‘Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας’

και του Υποέργου 2 με τίτλο Ανάπτυξη και Προώθηση Περιφερειακού Προτύπου Ποιότητας,

η Περιφέρεια σε συνεργασία με τον ανάδοχο δημιούργησε το σήμα που θα εκπροσωπήσει

ολιστικά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στον Τουριστικό Τομέα και απευθύνεται σε

όλες τις κατηγορίες τουριστικών επιχειρήσεων κατηγοριοποιημένων σε Καταλύματα, Μαρί-

νες, Κέντρα εστίασης και αναψυχής, Τουριστικά γραφεία, Γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων,

μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων, Καταστήματα τουριστικών ειδών, ένδυσης και διατροφής,

Ταξί & τοπικά μέσα μαζικής μεταφοράς και κάθε άλλη σχετιζόμενη επιχείρηση.

Στο πλαίσιο αυτό, και προκειμένου να ενημερωθείτε ως επιχειρηματίες του Τουρισμού

για τα πολλαπλασιαστικά οφέλη από τη συμμετοχή σας μέσω της προβολής της επιχείρη-

σής σας, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τον

Τουρισμό και εν τέλει την πιστοποίηση σας με την απόκτηση του Περιφερειακού προτύπου

ποιότητας σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε, στις επτά (7) συναντήσεις που θα λάβουν

χώρα, μία ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Στις συναντήσεις αυτές θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για τη δημιουργία τουριστικής

συνείδησης, στην οποία θα παρουσιαστούν οι τρόποι για το πώς να βελτιώσει μια τουριστι-

κή επιχείρηση τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρει ώστε να οδηγηθεί η επιχείρηση

σε ανάπτυξη και να συμβάλει στην ανοδική πορεία του τουρισμού στην Περιφέρειά τους.

Επιπλέον, θα αναλυθεί η διαδικασία απόκτησης του σήματος, θα αναφερθούν τα κριτήρια αλλά

και οι προδιαγραφές που χρειάζεται να πληροί η εταιρεία.

Η Περιφέρεια μέσω της υιοθέτησης του σήματος ποιότητας / υπευθυνότητας συνδράμει

στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας κάθε επιχείρησης μοναδιαία αλλά και επί συνόλω

σε επίπεδο περιοχής.

Προσβλέπουμε στη συμμετοχή σας στις εκδηλώσεις καθώς η Περιφέρεια Κεντρικής

Μακεδονίας, προσπαθεί διαρκώς να αναδείξει τα στοιχεία μοναδικότητας της συνολικά ως

Τουριστικό προορισμό, με αρωγούς όλους εσάς σε αυτή την προσπάθεια.

Μετά Τιμής,

Διεύθυνση Τουρισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας