Τροπολογία-Διάταγμα 195/2022/31.3.2022 του αιγυπτιακού Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας αναφορικά με τη διαδικασία εγγραφής των εξαγωγέων στο μητρώο εξαγωγέων του εν λόγω Υπουργείου και σημαντική αναδιάρθρωση του Διατάγματος 43/2016

Τροπολογία-Διάταγμα 195/2022/31.3.2022 του αιγυπτιακού Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας αναφορικά με τη διαδικασία εγγραφής των εξαγωγέων στο μητρώο εξαγωγέων του εν λόγω Υπουργείου και σημαντική αναδιάρθρωση του Διατάγματος 43/2016

Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από εδώ Αντιπροσωπεία της ΕΕ, σας πληροφορούμε για τα εξής:

 

Την 1η  Απριλίου 2022 το αιγυπτιακό Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας, σε συνέχεια και της σχετικής διαδικασίας προσφυγής της ΕΕ ενώπιον του ΠΟΕ (settlementdispute) αναφορικά με την υποχρέωση εγγραφής (Registration) των επιχειρήσεων που εξάγουν στην Αίγυπτο σύμφωνα με το διάταγμα 43/2016, εξέδωσε το συνημμένο διάταγμα 195/2022, με το οποίο τροποποιείται σημαντικά το εν λόγω διάταγμα:

 

  1. Η σημαντικότερη τροποποίηση, κατά την εκτίμησή μας, αφορά στην κατάργηση της έως τώρα ισχύουσας απαίτησης σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Εμπορίου για την ολοκλήρωση εγγραφής στο μητρώο εξαγωγέων, εισάγοντας παράλληλα και άλλες  διαρθρωτικές αλλαγές στην εν λόγω διαδικασία εγγραφής. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω καταργούμενη υποχρέωση είχε προξενήσει πλήθος προβλημάτων και καθυστερήσεων στη διαδικασία και η εξάλειψή της χαιρετίστηκε με ενθουσιασμό από την εδώ Αντιπροσωπεία της ΕΕ.

 

Τα λοιπά σημεία της τροποποίησης αφορούν στα εξής:

 

  1. Η Εγγραφή μπορεί να ολοκληρωθεί εντός 15 ημερών από την οριστική υποβολή όλων των απαιτούμενων εγγράφων. Ωστόσο, «σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την εγκυρότητα των υποβληθέντων εγγράφων, εγγραφή στο εν λόγω μητρώο δεν γίνεται παρά μόνο αφού διαπιστωθεί η ορθότητά τους. Κατόπιν αιτήματος του αιτούντος την εγγραφή, η εταιρεία ή το εργοστάσιο μπορεί να ελεγχθεί για να διαπιστωθεί η ορθότητα των εγγράφων, μετά από έγκριση του αρμόδιου υπουργού για το εξωτερικό εμπόριο». Κατά τη γνώμη μας το σημείο αυτό είναι αρκετά ασαφές, καθώς δεν προσδιορίζει τους πιθανούς λόγους απόρριψης και τις προδιαγραφές που θα πρέπει να ακολουθεί η εξαγωγική εταιρεία, η οποία επαφίεται στην κρίση του Αιγύπτιου συνεργάτη της ο οποίος αναλαμβάνει τη διαδικασία αίτησης εγγραφής. Επισημάναμε τον προβληματισμό μας στην εδώ Αντιπροσωπεία της ΕΕ που έδειξε σαφώς να συμμερίζεται την ανησυχία μας, υποσχόμενη να διερευνήσει περαιτέρω το θέμα αυτό, ζητώντας τις ανάλογες διευκρινίσεις από την αιγυπτιακή πλευρά.

 

  1. Εισαγωγή μηχανισμού προσφυγών σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης εγγραφής. Η απόρριψη θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη και θα ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος προκειμένου να ασκήσει την προσφυγή.

 

  1. Διαφάνεια της διαδικασίας (δημοσίευση των αποφάσεων εγγραφής και ακύρωσης στην Εφημερίδα της Αιγύπτου και στον ιστότοπο του GOEIC).

 

  1. Το συνημμένο διάταγμα τέθηκε σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2022, και δεν έχει αναδρομική ισχύ για τις εκκρεμούσες αιτήσεις των εξαγωγικών επιχειρήσεων των κ.μ. της ΕΕ, οι οποίες ωστόσο, κατόπιν προφορικής διαβεβαίωσης του αρμόδιου Υφυπουργού προς την εδώ Αντιπροσωπεία της ΕΕ, θα εξεταστούν κατά περίπτωση, και θα υπάρξει γρήγορη πρόοδος στην διευθέτησή τους.

 

Σχετική στοχευμένη πληροφόρηση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο www.agora.mfa.gr

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Σχετικά Αρχεία: