Τροποποίηση Διακήρυξης Διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια εφοδίων Κλάσης Ι (τρόφιμα συσσιτίου) για Μονάδες και Στρατιωτικές Εκμεταλλεύσεις

Το 4ο Επιτελικό Γραφείο/2 της XVI Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» τροποποιεί την διακήρυξη του διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια εφοδίων Κλάσης Ι (τρόφιμα συσσιτίου) για Μονάδες και Στρατιωτικές Εκμεταλλεύσεις (πχ Λέσχες, ΚΑΑΥ) των XVI Μ/Κ ΜΠ και 50 Μ/Κ ΤΑΞ. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ