ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ “ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ’ , “ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΟΤΟΠΩΝ”-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ “ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ’ , “ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΟΤΟΠΩΝ”-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

 

Την Τετάρτη 9/6/2021 ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ι. Τσακίρης υπέγραψε τις αποφάσεις τροποποίησης στις Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 “ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ” και “Επιχορήγηση υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων”.

Παρακαλούμε για την άμεση ανάρτηση στις ιστοσελίδες σας  και τα κοινωνικά δίκτυα που διαθέτετε των παρακάτω αποφάσεων τροποποίησης καθώς και για την ενημέρωση των μελών σας

  1. 9/6/2021 – 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων»
2. 9/6/2021 – 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»

 

Υπενθυμίζουμε επίσης τις δύο εκδηλώσεις ενημέρωσης για τη Δράση “ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ” στις 15/6 (για τη Δυτική Μακεδονία) και 16/6 (για την Κεντρική Μακεδονία)