: Υπ΄ αρίθμ. 06/2022 Διακήρυξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών/Α.Ε.Α που αφορά «Διενέργεια Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για την παραχώρηση με ανταποδοτικό όφελος (αντάλλαγμα), μη αξιοποιήσιμου, καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού α

Υπ΄ αρίθμ. 06/2022 Διακήρυξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών/Α.Ε.Α που αφορά «Διενέργεια Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για την παραχώρηση με ανταποδοτικό όφελος (αντάλλαγμα), μη αξιοποιήσιμου, καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού α

Υπ΄ αρίθμ. 06/2022 Διακήρυξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών/Α.Ε.Α που αφορά «Διενέργεια Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για την παραχώρηση με ανταποδοτικό όφελος (αντάλλαγμα), μη αξιοποιήσιμου, καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία, ήτοι, καταλυτικούς μετατροπείς οχημάτων τα οποία έχουν κριθεί ως Π.Ο.Ε. ή Ο.Τ.Κ.Ζ., αλουμίνιο (σκληρό) & συσσωρευτές μολύβδου – οξέως αυτών, συνολικού προϋπολογισμού (ελάχιστη αξία ανταποδοτικού ανταλλάγματος (9.500,00 €) άνευ Φ.Π.Α. (δημοσίευση διαγωνιστικής διαδικασίας 08-09-20

Υπ αριθ 06_2022 Διακήρυξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών_0001