Υπογραφή ιστορικής συμφωνίας για τα συγγενικά δικαιώματα μουσικών, τραγουδιστών και παραγωγών ΚΕΕΕ και GEA

Υπογραφή ιστορικής συμφωνίας για τα συγγενικά δικαιώματα μουσικών, τραγουδιστών και παραγωγών ΚΕΕΕ και GEA

 

Καμπάνια Ολικής επαναφοράς

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

Ακαδημίας 6, 10671 ΑΘΗΝΑ

Τηλ  210 3387104 (ως -106)

Fax ++30 210 3622320

 

UNION OF HELLENIC CHAMBERS

6, AKADEMIAS STR, ATHENS 10671-GR

TEL ++30 210 3387104

Fax ++30 210 3622320