Υπομνηστικό προς οικονομικούς φορείς σχετικά με τη χορήγηση δασμολογικών ποσοστώσεων και αναστολών

Υπομνηστικό προς οικονομικούς φορείς σχετικά με τη χορήγηση δασμολογικών ποσοστώσεων και αναστολών

Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. 115802/Ε3-15802/30-10-2012 σχετικού εγγράφου μας, και της ανακοίνωσης της Ε. Επιτροπής (σχετ.2) θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ότι ο κατάλογος των αιτημάτων για δασμολογικές ποσοστώσεις/αναστολές που θα ισχύσουν από 1.7.2021 είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Ε. Επιτροπής και συγκεκριμένα στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/susp_home.jsp?Lang=el

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί ή οι επαγγελματικές Ενώσεις τους καλούνται να ενημερωθούν από τον παραπάνω σύνδεσμο1 σχετικά με τυχόν προϊόντα ενδιαφέροντός τους και, εφόσον επιθυμούν να υποβάλλουν ένσταση για κάποιο αίτημα, να επικοινωνήσουν α) με την Υπηρεσία μας και β) με την αρμόδια υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)2 το αργότερο μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου 2020, ώστε οι αντιρρήσεις τους να διαβιβαστούν έγκαιρα στην αρμόδια Επιτροπή Δασμολογικής Οικονομίας (Economic Tariff Questions Group) της Ε. Επιτροπής.