Υποχρεωτική ιατρική εξέταση ξένων υπηκόων στη Ρωσία

Υποχρεωτική ιατρική εξέταση ξένων υπηκόων στη Ρωσία 

Σας ενημερώνουμε ότι, μεταβλήθηκαν οι κανόνες για τις διαδικασίες που υπόκεινται οι ξένοι  υπήκοοι που έρχονται στη Ρωσία

          προς απόκτηση άδειας παραμονής (από 31.10.2021)

          προς απόκτηση άδειας εργασίας (από 31.10.2021)

          για να εργασθούν, με την εξαίρεση όσων έχουν ήδη τα απαραίτητα έγγραφα εν ισχύ (από 29.10.2021)

          για παραμονή στην χώρα άνω των 90 ημερών όχι προς εργασία

 

Έτσι, υποχρεούνται   εντός 30 από την άφιξή τους στην χώρα να υποβληθούν σε ιατρική εξέταση, στη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και φωτογραφιών προς αναγνώριση βάσει βιομετρικών στοιχείων των ξένων υπηκόων στην Ρωσία (ομοσπονδιακοί νόμοι 357-FZ και 274-FZ). Η διαδικασία και η συχνότητα της ιατρικής εξέτασης καθορίζεται με την Απόφαση του Υπουργού Υγείας αρ. 1079ν/19.11.2021, η οποία τίθεται σε ισχύ από 1.3.2022.

Οι εν λόγω απαιτήσεις δεν αφορούν σε παιδιά έως 6 ετών, στους υπηκόους της Λευκορωσίας και σε διπλωμάτες με τις οικογένειές τους.

 

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, για ενημέρωσή σας παρουσίαση της διαδικασίας υποχρεωτικής εξέτασης των ξένων υπηκόων που ανήκουν στις προαναφερόμενες κατηγορίες.